Duomenų saugojimo santrauka

Šioje santraukoje pateikiamos naudotojo duomenų saugojimo numatytosios kategorijos ir saugojimo tikslai. Tam tikros sritys gali turėti daugiau konkrečių kategorijų ir tikslų nei nurodyta čia.

Svetainė

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis

Naudotojai

Kategorija

Kursdata

Data som samles inn i et kurs.


Tikslas

Kursgjennomføring

Kurs som er fullført, oppgaver som er sendt inn for evaluering av en lærer/kursholder, resultatet av quizer. Resultatene av innleveringer og quizer legges inn i karakterboka til brukeren. 

Saugojimo periodas
24 mėn.
Teisinės bazės
Sutartis (BDAR str. 6.1(b)) Tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant duomenų subjekto prašymu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį

Kurso kategorijos

Kategorija

Kursdata

Data som samles inn i et kurs.


Tikslas

Kursgjennomføring

Kurs som er fullført, oppgaver som er sendt inn for evaluering av en lærer/kursholder, resultatet av quizer. Resultatene av innleveringer og quizer legges inn i karakterboka til brukeren. 

Saugojimo periodas
24 mėn.
Teisinės bazės
Sutartis (BDAR str. 6.1(b)) Tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant duomenų subjekto prašymu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį

Kursai

Kategorija

Kursdata

Data som samles inn i et kurs.


Tikslas

Kursgjennomføring

Kurs som er fullført, oppgaver som er sendt inn for evaluering av en lærer/kursholder, resultatet av quizer. Resultatene av innleveringer og quizer legges inn i karakterboka til brukeren. 

Saugojimo periodas
24 mėn.
Teisinės bazės
Sutartis (BDAR str. 6.1(b)) Tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant duomenų subjekto prašymu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį

Veiklos moduliai

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis

Blokai

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis